واحد طراحی و مهندسی

واحد طراحی و مهندسی شرکت آریا تک با بهره مندي از مهندسین و متخصصین با تجربه در زمینه الکترونیک صنعتی ساخت شارژر های صنعتی و سوییچینگ را بعنوان اصلی ترین محصول خود طراحی کرده است و در جهت افزایش سطح کیفی محصولات اقدام به تحقیقات گسترده نموده است.
این شرکت با تاکید بر تحقیق و توسعه بعنوان محور اصلی دستیابی به اهداف خودکفایی ، بهبود کیفیت ، انطباق هر چه بیشتر با استانداردهاي جهانی و تولید صنعتی با استفاده از شیوه ها و ابزارهاي نوین همواره سعی در افزایش رضایتمندي مشتریان داشته است.
این هدف با قرار دادن رضایت مشتري در اولویت اول، ایمنی در کار، تجربه، حرکت در مسیر پیشرفت تکنولوژي، استراتژي قیمتی مناسب، قابلیت سفارشی سازي و تحویل به موقع بدست آمده است.
از دیگر بخش های اصلی واحد طراحی و مهندسی شرکت ، طراحی انواع تابلوهای برق شامل تابلوهای plc تابلوهای کنترل و انواع تابلوهای توزیع می باشد .
جهت انجام پروژه های ساخت تابلو صنعتی مراحل زیر توسط متخصصین این شرکت انجام می گردد :

  1. تهیه گزارش مطالعاتی فاز یک و ارائه مدارک طراحی
  2. تهیه گزارش مطالعاتی فاز دو و ارائه نقشه ها
  3. ارائه نقشه ها و مدارک جهت ساخت
  4. ارائه دستورالعمل بهره برداری و تعمیر و نگهداری
  5. ارائه نقشه های as built