یو پی اس - مصارف پزشکی :

در عصرجدید بیشتر بخش های اقتصادی به فناوری های الکتریکی و کامپیوتری متکی هستند . در همین راستا خدمات پزشکی و درمانی هم به فناوری های دیجیتال متکی هستند . با توجه به ماهیت مهم این برنامه ها که با سلامت افراد ارتباط نزدیکی دارند ، زیر ساخت ها به گونه ای طراحی می شوند که حداکثر سطح اطمینان و ایمنی را دارا باشند .

طبق استاندارهایی که در بخش مصارف پزشکی بر یو پی اس ها اعمال می شود این یو پی اس ها باید شامل موارد زیر باشند :

  •  ایزولاسیون الکتریکی ورودی / خروجی
  •  سطح حفاظت IP متناسب با کاربرد
  •  امکان استفاده از ترانسفورماتور ایزوله داخلی

یو پی اس آریا تک ، کلیه استانداردهای مورد نیاز مصارف پزشکی را پوشش می دهد .