یو پی اس - مصارف صنعتی :

تاسیسات صنعتی پیچیده از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند بنابراین به سطح بالایی از قابلیت اطمینان در کلیه شرایط عملیاتی و محیطی نیاز دارند .


یو پی اس یک دارایی اساسی برای تضمین تداوم خدمات و ایمنی سیستم است . یو پی اس های آریا تک مدت مدیدی است از زیر ساخت های نفت و گاز ، نیروگاه ها و دیگر تاسیسات صنعتی محافظت کرده است . یو پی اس آریا تک را شریک صنعتی قابل اعتمادی برای هر یک از این صنایع تبدیل کرده است .


استمرار عملیات در بخش صنعت از اهمیت بسزایی برخوردار است و خاموش یا قطع برق در سیستم های نظارتی و کنترل غیر قابل تحمل است . به همین دلیل از یو پی اس های با کیفیت بالای آریاتک که مناسب برای کار در شرایط متنوع محیطی ( دما ، رطوبت ، لرزش ، نوسانات ) استفاده می شود .

انواع یو پی اس های صنعتی

مشاهده اطلاعات بیشتر محصولات و کاتالوگ ها