یو پی اس مصارف دیتا سنتر و شبکه :

مراکز داده ( Data centers) یکی از اساسی ترین دارایی های یک شرکت محسوب می شوند ساختاری که کل سازمان به آن وابسته است به همین دلیل باید از عملکرد و قابلیت اطمینان آن مطمئن باشیم .

مطابق استاندارد TIER در دسترس بودن سیستم باید بین (99.9) الی %99.999 باشد .

با استفاده از یو پی اس های بسیار با کیفیت آریا تک ، این سطح از دسترسی قابل دستیابی است .

این یو پی اس ها با توجه به ساختار ماژولار خود ، قابلیت پارالل شدن را دارا می باشند .

با توجه به این که بهینه سازی فضای موجود در مراکز داده بسیار مهم است ، لذا یو پی اس های آریا تک با حداقل سطح اشغال (small foot print) طرحی و ساخته شده اند .