یو پی اس - مصارف اداری :

با گسترش روز افزون تجهیزات الکتریکی و کامپیوتری نیاز مصرف کنندگان در ادارات و دفاتر اداری به یو پی اس در حال افزایش است ، کاهش مصرف انرژی به یک ضرورت اقتصادی و تعهد زیست محیطی تبدیل شده است . بنابراین انتخاب یو پی اس های تولید شده بر اساس  فن آوری های های سبز مانند یو پی اس های تولیدی آریا تک  ضروری است .

- از مزایای این یو پی اس ها دستیابی به بهترین راندمان انرژی و کمترین اثر منفی بر روی محیط زیست می باشد .

- از دیگر مزایای یو پی اس های آریا تک ، نیاز به فضای بسیار کوچک (Small Foot print) می باشد که باعث می شود در هر مکانی از فضای اداری شما نصب شود .