سلول خورشیدی / Solar Cell
تامین برق مصارف از انرژی پاک از طریق سلول های خورشیدی یکی از بهترین روش های تامین برق پاک می باشد.در جاهایی که تامین برق شهری در آن گران یا غیرممکن است استفاده از سل های خورشیدی بهترین راه تامین برق می باشد.

محصولات قابل ارائه :


  •  برندهای معتبر خارجی
  •  برند های معتبر داخلی