شرکت آریا تک با دارا بودن کارخانه تولید تابلوهای برق و کنترل در شهرک صنعتی گلگون واقع درمنطقه شهریار استان تهران، توانایی طراحی، ساخت، مونتاژ و تست انواع تابلوهای برق وکنترل را به شرح ذیل دارا می باشد.
  • تابلوهای wall mounted طرح ریتال
  • تابلوهای کنترلی و حفاظتی شامل تابلوهایPLC،RTU ، رله ای، مارشالینگ و سوئیچینگ
  • تابلوهای برق فشار ضعیف فیکس شامل تابلوهای توزیع MDP، MCC وLDP
  • تابلوهای برق اپراتوری پیانویی
  • تابلوهای برق بارانی IP65
  • تابلوهای بانک خازن
تابلو کنترل

تابلو کنترل

تابلو خازن

تابلو خازن

PLC-1

PLC-1

بارانی

بارانی

Wall Mounted

Wall Mounted

پیانویی

پیانویی