اینورتر / Inverter
اینورتر های آریا تک جهت تامین برق مصرف کننده های AC از ................. باتری و باتری خانه ها با تبدیل برق DC باتری به AC با کیفیت مناسب و حفاظت شده بکار گرفته می شود.

اینورتر های قابل ارائه :


  • اینورتر های آریا تک
  •  اینورتر های برند های معتبر خارجی Mean Well
اینورتر meanwell

اینورتر meanwell